Muinsuskaitsealane projekteerimine

Omame kehtivat Muinsuskaitseameti tegevusluba nr  E179/2004 (ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned) tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil uuringud, konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine ning muinsuskaitseline järelevalve).