Hoonete renoveerimisprojektide koostamine

Täies mahus korterelamute ja eramute ning tööstushoonete renoveerimisprojektide koostamine.